Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/starkmagasin.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/starkmagasin.se/public_html/wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/starkmagasin.se/public_html/wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 2207
Hälsan sitter i vältränade armmuskler! | Stark Magasin
2 juni, 2012 stark

Hälsan sitter i vältränade armmuskler!

Traditionellt betraktar man i Sverige hälsoinriktad träning som främst konditionsträning. Styrketräning anses, däremot, vara förbehållen elitidrottare och de där fåfänga typer som vill se bra ut på stranden. Om man tar en joggingtur i skogen så gör man en insatts för sitt hjärta, att gå till ett gym och lyfta skrot har inte alls samma positiva hälsoklang i mångas ögon. Denna utbredda uppfattning grundar sig delvis på att i vårt land finns en lång tradition av världsledande forskning inriktad på just konditionsbiten, medan styrkesidan har hamnat i skymundan. De senaste forskningsrönen pekar dock på att starka och vältränade muskler är mycket betydelsefulla för god hälsa på både kort och lång sikt.

Muskler är i grund och botten mekaniska maskiner som omvandlar kemisk energi i maten till mekaniskt arbete. Men förutom att muskulaturen, som är kroppens allra största organ, ger oss förmågan att röra sig har den även en lång rad andra livsviktiga funktioner. Muskulaturen står för merparten av all värmeproduktion i kroppen, muskler ger skydd och stödd för de inre organen och fungerar inte minst som ett förråd av olika livsnödvändiga substanser. I muskler finns, till exempel, kroppens förråd av protein. Även en av kroppens allra viktigaste antioxidanter – glutathion finns lagrad i muskelcellerna. När kroppen utsetts för stress som till exempel en skada eller en sjukdom så släpper musklerna ut glutathionet som med blodet förs till det skadade eller sjukdomsdrabbade ställe och reparerar skadan. Har man stora och vältränade muskler så har man ett stort förråd av glutathion att släppa ut. Då blir man snabbt återställd efter en skada eller, t ex, en genomgången operation, och snabbare frisk om man insjuknar. I våra studier har vi kunnat visa hur muskelcellerna släpper ut glutathionet när stresshormoner signalerar att något inte står rätt till i kroppen.

När man ger sig ut på en joggingrunda eller på en cykeltur tror man att man tränar sitt hjärta och på det sättet skyddar sig mot hjärtinfarkt, som är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Men faktum är ju att hjärtat alltid är vältränad, det är ju kroppens hårdast arbetande muskel som dras ihop ca 70 ggr per minut även i vila! Så det finns inte så stora träningsmarginaler där egentligen. Dessutom är det så att hjärtinfarkt inte är själva hjärtats sjukdom utan det är blodkärlen i hjärtat som drabbas och blir genomtäppta. Det är dålig blodtillförsel som orsakar hjärtinfart. Vad är det då som kan hålla blodkärlen i hjärtat rena och hjärtat frisk? Jo, vältränade muskler!!! Muskulaturen är det viktigaste organet när det gäller att ta upp socker från blodet. Otränade muskler är dåliga på det och kroppen kompenserar det genom att frisätta mer av hormonet insulin som stimulerar sockerintaget i muskler. De höga halterna av insulin som ständigt cirkulerar i blodet är det som orsakar problem i blodkärlen och som på sikt leder till att blodkärlen i hjärtat och hjärnan blir genomtäppta och då får man sitt hjärtinfarkt eller sin stroke. Så hälsoinriktad träning ska egentligen vara inriktad på att få vältränade muskler som är duktiga på att ta upp socker och som håller insulinhalterna nere. Har man vältränade muskler – har man rena blodkärl och ett friskt hjärta.

 

Traditionellt betraktar man i Sverige hälsoinriktad träning som främst konditionsträning. Styrketräning anses, däremot, vara förbehållen elitidrottare och de där fåfänga typer som vill se bra ut på stranden. Om man tar en joggingtur i skogen så gör man en insatts för sitt hjärta, att gå till ett gym och lyfta skrot har inte alls samma positiva hälsoklang i mångas ögon. Denna utbredda uppfattning grundar sig delvis på att i vårt land finns en lång tradition av världsledande forskning inriktad på just konditionsbiten, medan styrkesidan har hamnat i skymundan. De senaste forskningsrönen pekar dock på att starka och vältränade muskler är mycket betydelsefulla för god hälsa på både kort och lång sikt.

michail tonkonogiMuskler är i grund och botten mekaniska maskiner som omvandlar kemisk energi i maten till mekaniskt arbete. Men förutom att muskulaturen, som är kroppens allra största organ, ger oss förmågan att röra sig har den även en lång rad andra livsviktiga funktioner. Muskulaturen står för merparten av all värmeproduktion i kroppen, muskler ger skydd och stödd för de inre organen och fungerar inte minst som ett förråd av olika livsnödvändiga substanser. I muskler finns, till exempel, kroppens förråd av protein. Även en av kroppens allra viktigaste antioxidanter – glutathion finns lagrad i muskelcellerna. När kroppen utsetts för stress som till exempel en skada eller en sjukdom så släpper musklerna ut glutathionet som med blodet förs till det skadade eller sjukdomsdrabbade ställe och reparerar skadan. Har man stora och vältränade muskler så har man ett stort förråd av glutathion att släppa ut. Då blir man snabbt återställd efter en skada eller, t ex, en genomgången operation, och snabbare frisk om man insjuknar. I våra studier har vi kunnat visa hur muskelcellerna släpper ut glutathionet när stresshormoner signalerar att något inte står rätt till i kroppen.

När man ger sig ut på en joggingrunda eller på en cykeltur tror man att man tränar sitt hjärta och på det sättet skyddar sig mot hjärtinfarkt, som är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Men faktum är ju att hjärtat alltid är vältränad, det är ju kroppens hårdast arbetande muskel som dras ihop ca 70 ggr per minut även i vila! Så det finns inte så stora träningsmarginaler där egentligen. Dessutom är det så att hjärtinfarkt inte är själva hjärtats sjukdom utan det är blodkärlen i hjärtat som drabbas och blir genomtäppta. Det är dålig blodtillförsel som orsakar hjärtinfart. Vad är det då som kan hålla blodkärlen i hjärtat rena och hjärtat frisk? Jo, vältränade muskler!!! Muskulaturen är det viktigaste organet när det gäller att ta upp socker från blodet. Otränade muskler är dåliga på det och kroppen kompenserar det genom att frisätta mer av hormonet insulin som stimulerar sockerintaget i muskler. De höga halterna av insulin som ständigt cirkulerar i blodet är det som orsakar problem i blodkärlen och som på sikt leder till att blodkärlen i hjärtat och hjärnan blir genomtäppta och då får man sitt hjärtinfarkt eller sin stroke. Så hälsoinriktad träning ska egentligen vara inriktad på att få vältränade muskler som är duktiga på att ta upp socker och som håller insulinhalterna nere. Har man vältränade muskler – har man rena blodkärl och ett friskt hjärta.

Joggingrunda är i all ära men den förutsätter en relativt långvarig aktivitet. För att orka springa någorlunda länge tvingas man hålla en relativt låg intensitet. Det som begränsar intensitet i detta fall är hjärtat som inte klarar av att förse alla arbetande muskler med blod och syre. Den låga intensiteten blir då otillräcklig för att öka musklernas träningsgrad. Hälsonytta av en joggingtur blir alltså inte så stor. Andra typer av träning där man arbetar med mindre muskelgrupper (som t ex styrketräning) har den fördelen att man kan pressa muskel till dess max utan att hjärtat sätter stop. Träningseffekt på muskel och därmed hälsoeffekten blir då större. En stor fördel är att den här typen av träning kan utföras även av de som redan har hjärtprobl
em eller av annan anledning inte kan utföra helkroppsträning.

Det verkar som att just armmuskulaturens träningsstatus är särskilt viktig för hälsa. I vårt moderna samhälle använder vi benmuskler i betydligt högre utsträckning än armmuskler. Konsekvensen blir att armar är generellt sätt otränade och har dålig förmåga att ta upp socker ur blodet och att bränna fett. Detta stör ämnesomsättningen vilket leder till livsstilsjukdomar som diabetes, fetma och hjärtkärlsjukdomar. I en intressant studie där svenska forskare har varit involverade har man jämfört träningsstatus hos danskar som lever ett modernt liv och grönländska jägare som lever ett traditionellt jägarliv med mycket armarbete, bl a kajakpaddling. Det har visat sig att de grönländska jägare, bland vilka livsstilsjukdomar är exttemt sällsynta, har mycket mer vältränade muskler i framförallt armar. Danskarnas benmuskler kunde förbränna 60-70 % av den fettmängd som de grönländska jägarnas. Deras armmuskler hade bara 40 % av grönlänningarnas fettförbränningsförmåga. Efter sexveckors tur över den grönländska isen hade danskarnas ben 75-80 % av grönländarnas förmåga, medan armmusklerna bara låg på 65 %. Det är just i armträningen som den största potentialen för ökad hälsa verkar finnas. Benmuskler använder vi dagligen för att transportera oss, armmuskulaturen utsätts däremot sällan för större belastning i vardagen. Det är här skivstången kommer in i bilden.

Det är ganska belysande att danskarna i den ovannämnda studien var efter den strapatsrika färden över inlandsisen mycket bättre tränade i muskler medan hjärtans förmåga att pumpa ut blod inte blev mätbart bättre. Det är, som sagt, svårt att uppnå några större träningseffekter i hjärta hos en vuxen individ. Så hälsoeffekter av träning sitter i allra högsta grad i våra muskler. I stora, vältränade, snygga armmuskler! Vill du bli frisk? Bli då som den här tidningen heter – ”Stark”!

Tagged: , , , , , , ,